Vi på JORO kan varmt rekommendera att använda släpvagnslås CombiLock när di vill låsa släpet på din bil och samtidigt slippa oroa dig för att någon obehörig person ska lossa det. Du kan alltid känna dig trygg med att lämna ditt ekipage med släpvagn och bil när du använder detta svensktillverkade CombiLock trailerlås då det är av yppersta kvalitet. Släpvagnslås CombiLock Trailer förvaras hela tiden på släpet, antingen som låst på dragfordonet eller låst med hjälp av en adapterkula då släpet är parkerat.

Kontakta oss gärna för mer information om släpvagnslåset eller om du redan bestämt dig för att köpa det.

Släpvagnslås CombiLock

Släpvagnslås CombiLock finns att köpa här på JORO!

 

Så byter du till släpvagnslås CombiLock

Byt ut originalbulten på kulhandsken som sitter närmast dragkulan mot medföljande monteringsbult som passar i längd. Lägg på gänglåsningsvätska på gängan och skruva på knäckmuttern med sexkanten utåt. Drag åt knäckmuttern max 80Nm. Har den sexkantiga delen inte gått av, slå bort den i bultens längdriktning med en hammare. Knacka försiktigt på de svarta bultskydden på mutter och bult.

Enkel låsning på fordon:

Innan släpet kopplas på fordonet, för på CombiLock Trailer på kulhandsken. Koppla sedan släpet på dragkroken och se till att kopplingen sitter rätt låst. Notera att CombiLock Trailer inte påverkar kopplingens funktion. För sedan in låsbulten från sidan och lås genom att vrida nyckeln motsols. OBS! Nyckeln går ej att ta ur om den inte är rätt låst. Eller ta ur nyckeln först och tryck i låsbulten. Sätt på låsskyddet för att skydda låscylindern mot damm, salt och smuts.

Låsning vid parkering:

För låsning när släpet parkerats, använd medskickad adapterkula. Den ersätter kulan på dragfordonet. Lås enligt ovan.

Viktigt:

Var noga med att, med jämna mellanrum smörja låscylindern med tunn låsolja. Separera alltid nycklar från aluminiumbrickan med låsnummer. Extranycklar går att beställa. Uppge numret vid beställning. CombiLock AB fråntar sig allt ansvar för incidenter som uppstått på grund av felmonterat lås med tillbehör. Vissa handskar kan behöva annan storlek än medföljande bult. Prata med din handlare om ni behöver annat än medföljande bult.