Hästsläp Vikt Regler – Vad är Tjänstevikt och Totalvikt? Det är många som undrar över hur man beräknar olika viktregler för fordon och släpfordon som hästsläp. Några olika vikter som man måste ha lite koll på är tjänstevikt, totalvikt och bruttovikt. Vi på Joro.se hjälper dig här hur du ska räkna ut de olika vikterna och vad som krävs för att du ska kunna köra en viss hästtransport.

Tjänstevikt

Vi reder här ut begreppen för hästsläp vikt regler när det gäller tjänstevikt.

Bilens tjänstevikt

Tjänstevikten på ett fordon som exempelvis bil är den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt så kallat driftfärdigt skick inkluderat till exempel verktyg, reservhjul, bränsle, motorvätskor och du som kör bilen.

Hästsläpets tjänstevikt

Tjänstevikten på ett hästsläp, och alla andra sorts släp för den delen, är vikten av fordonet i normalt, fullt så kallat driftfärdigt skick men utan att inkludera gods.

Totalvikt

När vi tänker totalvikt så kan det likt ovan gälla din bil och/eller ditt hästsläp.

Bilens totalvikt

Totalvikten på en bil är summan av fordonets tjänstevikt samt de passagerare som får plats i bilen (beräknad vikt av största antal personer som fordonet är tillverkat för, utom föraren som är inräknad i tjänstevikten) plus godset som kan medfölja i bilen (den största mängd gods som fordonet är inrättat för).

Hästsläpets totalvikt

Totalvikten på ett hästsläp är den sammanlagda summan av fordonets tjänstevikt samt passagerarna (beräknad vikt av största antal personer som fordonet är tillverkat för) plus godset som kan medfölja i släpet (den största mängd gods som fordonet är tillverkat för).

Sammanfattningsvis

En kort samanfattning av allt ovanstående angående hästsläp vikt regler ges här:

Totalvikt = Tjänstevikt + Lastvikt

Lastvikt = Totalvikt – Tjänstevikt

  • Totalvikt är den totala vikten av släpet, dvs. summan av både släpets vikt och den max tillåtna vikten för lastat gods i släpet.
  • Tjänstevikt är vikten av släpet i normalt, fullt driftfärdigt skick.
  • Lastvikt eller Maxlast är den max tillåtna vikt av det gods som lastas i släpet.

 

Nyttiga länkar och publikationer

För mer matnyttigt angående hästsläp vikt regler och vilka körkortsregler som gäller hänvisar vi gärna till dessa länkar:

Släpvagnskalkylator

Transportstyrelsens regler för släpvagnskörning

Transportstyrelsen om släpfordon